ПРО КОМПАНІЮ

Метою проведення експертизи проектів будівництва  є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

ТОВ “Консалтингова агенція “ГАЛІЛЕО” об’єднала однодумців, кваліфікованих та сертифікованих експертів по різним напрямкам проектування, професіоналів з багаторічним досвідом роботи в сфері проектування та експертизи. Компанія повністю відповідає критеріям, які згідно чинного законодавства виставляються до експертних організацій, та внесена до переліку експертних організацій, які здійснюють експертизу проектів будівництва.


Звернувшись в нашу компанію Ви  отримуєте не тільки експертний звіт, а можете розраховувати на співпрацю з професіоналами, які запропонують якісні та комплексні рішення відповідності тих чи інших проектних рішень чинному законодавству, будівельним нормам і стандартам пропозиції стосовно внесення змін та приведення проектної документації у відповідність законодавству та отриманням експертного звіту в найкоротші терміни.

Кваліфікаційний сертифікат Galileo

Послуги компанії

Будівельна галузь в Україні швидко розвивається впроваджуються нові технології та стандарти будівництва, також змінюється законодавчо-нормативна база. В 2017 році відбулись суттєві зміни в законодавстві яке регламентує процеси в містобудуванні. Згідно із Законом України № 1817-19 в редакції від 18.12.2017 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” на законодавчому рівні запроваджено класифікацію об’єктів будівництва не за категорією складності, а за класами наслідків відповідальності незначні (СС1); середні (СС2); значні (СС3) та підвищено вимоги до об’єктів будівництва які належать до об’єктів з класом наслідків відповідальності середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а саме  однією із вимог до даних обєктів є – обов’язкове проходження комплексної експертизи проектної документації.

Компанія «Консалтингова агенція «ГАЛІЛЕО» спеціалізується на послугах з проведення  експертизи проектів будівництва

За напрямками:

-      міцність, надійність, довговічність об’єктів будівництва;
-      експлуатаційна безпека та інженерне забезпечення, а також охорона праці; 
-      експертиза архітектурних рішень проекту будівництва;
-      пожежна та техногенна безпека об’єктів будівництва; 
-      екологія і санітарне та епідеміологічне благополуччя населення;
-      енергозбереження;
-      експертиза проектної документації об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Проводимо експртизу проектів будівництва: 

- незалежно від розташування об'єкта будівництва;
- об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- об'єктів за класом наслідків СС1-СС3. 

Також надаємо додаткові консультативні послуги у сфері будівництва:

- щодо дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил;
- щодо оформлення документів що дають право на виконання будівельних робіт;
- щодо оформленням документів пов’язаних з прийняттям в експлуатацію.

Звертаємо Вашу увагу на переваги розроблення проектної документації стадії «Ескізний проект» та проведення її експертизи: 

Замовивши експертизу даної стадії одразу помітно проблематику по запланованому об’єкту, що дає змогу прийняти обґрунтовані рішення щодо доцільності даного об’єкта, можливого збільшення/зменшення запланованих обсягів будівництва.

За допомогою даної стадії можливо розділити об’єкт будівництва на черги, та/або пускові комплекси, з відповідним почерговим розробленням проектної документації. В разі необхідності коригування проектної документації відповідної черги та/або пускового комплексу, проходження експертизи проектної на кожну чергу та/або пусковий комплекс, експертиза відкоригованої частини проектної документації. Отримання дозвільної документації на будівництво почергово та/або на пускового комплексу – відповідно і введення збудованих черг в експлуатацію, що в свою чергу потребує зменшення затрат, капіталовкладень, та збільшення обігових коштів.Законодавча база

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

читати далi

Закон України «Про архітектурну діяльність»

читати далi

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

читати далi

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

читати далi

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. №560 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

читати далi

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. №560 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

читати далi

Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012

читати далi

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

читати далi

ДБН 360-92 (із змінами) Містобудування. Планування забудова міських і сільських поселень

читати далi

Варто зазначити, що вищенаведений перелік посилань на нормативну базу наданий не в повному обсязі. Розробка кожного окремого розділу проектної документації на об’єкт будівництва регламентується іншими державними нормами та стандартами, а також нормативними документами.Замовити послугу